Lidkpings E-sportcenter

Projekt Spelcafé

Lidköpings dataförening arrangerar tillsammans med Ung i Lidköping ”Spelcafe” på Lidköpings E-sportcenter tio fredagskvällar under 2022.

Aktiviteten ”Spelcafe” riktar sig till personer i åldern 17 – 25 med funktionsvariationer som kanske isolerat sig hemma och blivit vad man i dagligt tal kallar ”hemmasittare”.

På ”Spelcafe” träffar man personer i samma situation med intresse för dataspel och konsolspel och med duktiga handledare, så kallade sociala spelare, får man möjlighet att utforska spel i ett socialt sammanhang.

Aktiviteten är kostnadsfri.

Spelcafe arrangeras vid följande tillfällen under våren 2022:
Fredagen den 28 januari klockan 19.00 – 23.00
Fredagen den 25 februari klockan 19.00 – 23.00
Fredagen den 25 mars klockan 19.00 – 23.00
Fredagen den 22 april klockan 19.00 – 23.00
Fredagen den 3 juni klockan 19.00 – 23.00

Spelcafe arrangeras vid följande tillfällen under våren 2022:
Information kommer senare.

Lidköpings Esportcenter