Lidkpings E-sportcenter

Kort om oss

Lidköpings E-sportcenter drivs helt utan vinstsyfte av Lidköpings Dataförening. Det innebär att all eventuell vinst oavkortat återinvesteras i verksamheten.

Vi har som främsta mål med vår verksamhet på Lidköpings E-sportcenter att främja socialt spelande och bryta den sociala isolation som idag så ofta förknippas med gaming.
Vi vill visa på att gaming är som bäst när man spelar tillsammans med andra i en fysisk inkluderande miljö skapad av gamers för gamers.

I nära samarbete med ett flertal andra föreningar och organisationer arbetar vi ständigt med projekt som syftar till socialt spelande.

Vi arrangerar även event såsom LAN, mässor och konvent i egen regi eller på uppdrag av någon samarbetspartner. När vi arrangerar gör vi det såväl i Lidköpings E-sportcenters lokaler som i externa tillfälliga lokaler.

Läs mer om Lidköpings Dataförening under fliken Föreningar i samverkan.

Lidköpings Esportcenter