Lidkpings E-sportcenter

Lidköpings Dataförening

Lidköpings dataförening är en ideell förening för alla som är intresserade av datorspel och digitalkultur. Föreningen driver idag Lidköpings E – sportcenter Ett centrum för E – sport och Extremsport.

Lidköpings dataförening arrangerar event både i egen regi och i samarbete med andra föreningar och organisationer.

För medlemmar i Lidköpings dataförening anordnas aktiviteter såsom TV – spelkvällar, föreläsningar, studiecirklar, tävlingar, volontärsutbildningar med mera.

Medlemskap:

Du blir medlem i Lidköpings dataförening genom att komma in till oss på Lidköpings E – sportcenter. Där hjälper vi dig att registrera dig som medlem.

Kostnaden för medlemskap är för närvarande 200 kronor för ett kalenderår (1 januari – 31 december) och i priset ingår 5 speltimmar som du kan använda för att hyra PC eller konsol med på Lidköpings E – sportcenter.

Styrelsen:

På Lidköpings dataförenings årsmöte väljs varje år föreningens styrelse, valberedning och revisor. Styrelsen består i dagsläget av följande ledamöter och suppleanter:

Ordförande: Josefine Persson
Kassör: Camilla Pedersen
Sekreterare: Manuel Melani
Ledamot: Johan Svensson
Ledamot: Linus Nybergz

Suppleant: Cassie Johansson
Suppleant: Jonas Jansson

Valberedning: Louice Wagner

Revisor: Cecilia Melani

 

Lidköpings Esportcenter