Lidkpings E-sportcenter

Konferens

Konferensmöjligheter för både digitala och analoga möten:

Lidköpings E-sportcenter erbjuder, tillsammans med det intilliggande Lidköpings Digitalkulturcenter, goda möjligheter för konferenser och möten i bsåväl digital som analog form.

För mindre grupper (4 – 10 personer) erbjuder vi våra konferensrum och för de större grupperna erbjuder vi möjligheten att abonnera hela lokalen.

För information om våra konferensrum se: Konferensrum (Digitalt)/Konferensrum (Analogt).

För information om möjligheter till större konferenser kontakta oss på: info”dataforening.se
I mailet anger du dina kontaktuppgifter (telefonnummer) så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Lidköpings Esportcenter