Lidkpings E-sportcenter

Skapande

Ett centrum för kreativt skapande:

I direkt anslutning till Lidköpings E-sportcenter ligger Lidköpings Digitalkulturcenter med sitt Makerspace för kreativt skapande, studios för podcasting och n större mediastudio. Dessutom finns här en digital vernisagevägg där kreatörer ges möjlighet att visa upp sitt skapande.

Här kan du tillsammans med andra få saker att hända.

 

Lidköpings Esportcenter