Lidkpings E-sportcenter
computer1

Föräldrainformation

Hej Förälder

Som förälder har du säkert många frågor du funderar över just nu.
Är Lidköpings E-sportcenter något för ditt barn?

Här hittar du förhoppningsvis svar på några av dina frågor. Om inte, så är du alltid välkommen att ringa, maila eller besöka oss.

Är Lidköpings E-sportcenter en trygg och säker plats för ditt barn att vistas på?
Vi som driver Lidköpings E-sportcenter, det vill säga Lidköpings dataförening, har alltid haft som målsättning att alla ska kunna delta i verksamheten oavsett ålder eller kunskapsnivå. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla verksamheten så att alla kan känna sig trygga, uppskattade och sedda. Därtill sker all verksamhet under nyktra och ordnade former.

Är Lidköpings E-sportcenter en nyttig miljö för ditt barn?
Det talas ofta om dator- och konsolspelandets negativa sidor och i media framhålls den isolation från omvärlden som många barn och ungdomar hamnar i då de sitter ensamma hemma och spelar spel. Här på Lidköpings E-sportcenter uppmuntrar vi barn och ungdomar att umgås socialt. Det gör vi främst genom att tillhandahålla spel där de tillsammans lockas till samarbete. Vi erbjuder även barn och ungdomar möjlighet att i grupp delta i studiecirklar och workshops där vi tillsammans utforskar olika delar inom data- och spelkulturen.
Vår verksamhet präglas av en lärande, aktiv och nyttig miljö.

Är funktionsvariation ett hinder för att delta i verksamheten?
På Lidköpings E-sportcenter har vi som mål att alla oavsett ålder eller kunskapsnivå ska kunna delta i den verksamhet som erbjuds. Detta gäller då självklart även de barn eller ungdomar som har någon form av funktionsvariation. Även vår verksamhetslokal är planerad, belägen och utformad just med denna målgrupp i åtanke och hos oss deltar alla utifrån sina egna förutsättningar.
Alla är välkomna.

 

Lidköpings Esportcenter