Lidkpings E-sportcenter
Café

Vår organisation

Lidköpings E – sportcenter drivs av Lidköpings dataförening som är en ideell fenng utan partipolitisk eller religiös bindning med säte i Lidköping .

Styrelse 2019
Ordförande: Josefine Persson
Kassör: Johan Svensson
Sekreterare: Manuel Melani
ledamot 1: Fredrik Tieme
Ledamot 2: Linus Nyberg
Ledamot 3: Alexander Brännlund
Ledamot 4: Fredrik Andersson
Suppleant 1: Camilla Pedersen
Suppleant 2: Roberth Falk
Suppleant 3: Vakant
Suppleant 4: Vakant

Valberedning
Sammankallande ledamot: Louice Wagner
Ledamot 2: Vakant

 

 

 

Playstation 4

Xbox One

Wii U

Xbox 360

Wii

Playstation 2

Playstation

Gamecube

Nintendo 64

Super Nintendo

Lidköpings Esportcenter