Lidkpings E-sportcenter

ARENA 0510 – EN LOKAL ARENA FÖR EN AKTIV DIGITAL FRITID

Lidköpings dataförening vill ta tillvara på ungdomars intresse för teknik och digital kultur och med våra resurser i form av lokaler och utrustning bidra till att uppmuntra till sociala aktiviteter. På så sätt vill vi bidra till att förhindra att ungdomar med detta intresse efter den långvariga pandemi som nu sedan lång tid hindrat socialt umgänge förblir socialt isolerade och på så vis riskerar att hamna i utanförskap.

Målet med projekt Arena 0510 är att skapa en regelbunden och öppen verksamhet där dessa ungdomar, vid tre tillfällen varje vecka under 2022, utan kostnad eller krav på medlemskap i föreningen kan utöva sitt intresse i en social och inkluderande miljö.

Inom projekt Area 0510 får ungdomarna tillgång till:
– en regelbunden kostnadsfri verksamhet som överbryggar eventuella ekonomiska hinder och lockar till sociala aktiviteter såsom exempelvis e-sport, konsolsport, cosplay, roll- och konfliktspel samt digitalt skapande såsom streaming och pod-casting
– personal som med sina kunskaper inspirerar till kreativitet
– en trygg och inkluderande miljö
– tillgång till teknisk utrustning
– ett socialt inkluderande nätverk där man tillsammans med andra kan få saker att hända

Projekt Arena 0510 får stöd av Boverket och aktiviteterna äger rum på Lidköpings E-sportcenter och Lidköpings Digitalkulturcenter

För mer information om aktiviteter och tider för dessa se Arena 0510 egen Facebooksida. Klicka på länken nedan så kommer du direkt till facebooksidan:
Klicka här https://www.facebook.com/Arena-0510-104576762129064

Lidköpings Esportcenter