Senaste nytt:

Logga in

Jag har glömt lösenordet

Bli onlinemedlem

Skatehall – kort bakgrund

Historik
Det har i flera år funnits en skatehall i Sockerbruket s lokaler i Lidköping. Under åren har skatehallen skötts av ett olika aktörer såsom förening, föräldragrupp osh under senare år Ungdomsverksamheten SUV. Trots många aktiva utövare har det alltid varit svårt att hitta personer som på frivillig och idéell basis haft intresset av att sköta öppethållande och skötsel av skatehallen.

2014 etablerades Lidköpings E - sportcenter i Sockerbrukets lokaler. Lidköpings E - sportcenter är ett projekt i samarbete mellan Lidköpings dataförening och studieförbundet NBV Väst som finansieras gemensamt av Allmänna Arvsfonden, Kultur– och fritidsförvaltningen och social– och arbetsmarknad inom Lidköpings kommun samt Lidköpings dataförening.

Ända sedan starten har personal och volontärer fått frågor från besökare som undrat varför inte skatehallen varit öppen eller hur man kommer i kontakt med ansvariga för skatehallen.
Eftersom det endast var en dörr melan Lidköpings skatehall och Lidköpings E - sportcenter var det naturligt för Lidköpings dataförening att erbjuda SUV att sköta öppethållandet och skötseln av skatehallen.

Under hösten 2015 beslutade Kultur– och fritidsnämnden inom Lidköpings kommun att ge Lidköpings dataförening i uppdrag att sköta driften av Lidköpings skatehall samt att erbjuda användarna medlemskap i Lidköpings dataförening.

Medlemskapet i Lidköpings dataförening innebär inte att föreningen tar ansvar för dig under den tid du vistas i skatehallen. Personer under 10 år får endast vistas i skate hallen i sällskap med vuxen. Alla personer under 16 måste använda hjälm och alla oavsett ålder rekommenderas att ha en hem– eller fritidsförsäkring som täcker skador som kan uppkomma under vistelsen i skatehallen. All åkning i skatehallen sker på egen risk och på eget ansvar, så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli.

Om du är förälder eller vuxen i sällskap med barn som vistas i skatehallen är det viktigt att du förstår att det är du som ska ha uppsikt över och har ansvar för ditt barn under barnets hela vistelse i skatehallen.

E-Sportcenter

Öppet idag: 10-21 (3.7 timmar till)

Öppet imorgon: Stängt

Våra sponsorer