MedlemsmöteDatum: 10 juni 2023
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Lidköpings E-sportcenter

MEDLEMSMÖTE

Hej alla medlemmar i Lidköpings dataförening. lördagen den 10 juni 2023 är du välkommen på medlemsmöte på Lidköpings E – sportcenter klockan 14.00.

På dagordningen:
1: Mötets öppnande
2: Val av 1 justerare
3: Övriga frågor och fastställande av dagordning
4: Information om ny verksamhet
5: Verksamhetsutveckling – Förslag på aktiviteter under ”medlemsonsdagar”
6: Övriga frågor
7: Mötets avslutande

Välkomna
Josefine Persson
Ordförande
Lidköpings Dataförening

Kategorier: